Αρχείο κατηγορίας ΜΟΥΣΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Περιοδικό της Ε.Λ.Β.Ε ‘ΜΟΥΣΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ’

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας , οτι το Έντυπο Λογοτεχνίας Νο 41 της ΕΛΒΕ  ΜΟΥΣΩΝ  ΜΕΛΑΘΡΟΝ ‘ έχει ήδη τυπωθεί και βρίσκεται στα γραφεία της Ένωσης.

* Όσοι είστε στην Θεσσαλονίκη μπορείτε να το προμηθευτείτε   όταν  είναι ανοιχτή  η ΕΛΒΕ , κάθε Τετάρτη [6μμ] κατά την διάρκεια των λογοτεχνικών απογευματινών.
*Στα υπόλοιπα μέλη, εκτός πόλης, θα σταλεί ταχυδρομικώς.