ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.Ε

ΦΩΤΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ 1981-1985
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΤΟΣ 1985-1989
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΩΜΟΥΔΗΣ 1989-1995
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1995
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ 1995-1997
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΟΥ 1997-2003
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 2003
ΠΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ 2003-2007
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΟΥΛΑΣ 2007-2009
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ 2009-2010
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ –ΒΥΡΩΝ ΚΑΜΠΑΣ 2010-2014
ΑΝΝΑ ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ  

2014-2018