Εσπερίδα-Ομιλία Γεωργίας Αλεξίου.

 

ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ

 

28 Φεβρουαρίου

Συνάντηση 2η

με την

Γεωργία Ἀλεξίου-Γοργώ

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΗΤΚΟ ΛΟΓΟ

                 (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕ-ΥΣ-ΙΑ)

Συντονιστής
Μελῆς Μελετιάδης

 

Ώρα 19.00

 

Η Γεωργία Ἀλεξίου, ἐκπαιδευτικός, ποιήτρια και Λογοτέχνιδα,  σπούδασε στην Ἐθνική Ἀκαδημία Σωματικῆς Ἀγωγῆς στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἐργάσθηκε ὡς καθηγήτρια Φυσικῆς Ἀγωγῆς. Ἔχει μελετήσει ἐκτεταμένα και σὲ βάθος  τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα. Πραγματοποίησε πολυάριθμες ἐμπεριστατωμένες διαλέξεις καὶ ἐκδηλώσεις πολιτιστικοῦ, ἱστορικοῦ καὶ ἀθλητικοῦ περιεχομένου, καθώς και προγράμματα Περιβαλλοντικής Ἐκπαίδευσης.

Πληροφορίες 6977842488