Καταδίκη πολέμου.

Το Πρόσωπο του Πολέμου -Salvador Dali 1941

Η Ε.Λ.Β.Ε., ένα πολιτιστικό σωματείο με διαρκή πνευματική δράση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, ύστερα από τα τελευταία δραματικά γεγονότα στην Ουκρανία, καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βίας που αποσκοπεί στην αφαίρεση του πολύτιμου αγαθού της ζωής και  στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο-